Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portlet Portlet Menu
      Quyết định số: 2985/QĐ-UBND, ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.
      Quyết định số: 2981/QĐ-UBND, ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.
      Quyết định số: 2979/QĐ-UBND, ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng.
      Quyết định số: 2904/QĐ-UBND, ngày 15/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng.
      Quyết định số: 2649/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.
      Quyết định số: 2631/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.
      Quyết định số: 2612/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 758/QĐHC-CTUBND ngày 09/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
      Quyết định số: 2510/QĐ-UBND, ngày 02/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng.
      Quyết định số: 2452/QĐ-UBND, ngày 26/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 1302/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 và Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
      Quyết định số: 2268/QĐ-UBND, ngày 08/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng.

Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Đơn vị hành chính
Skip portlet Portlet Menu