Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN THÀNH PHẦN
Skip portlet Portlet Menu
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Sở Tư pháp 
- Sở Công Thương 
- Sở Thông tin và Truyền thông 
- Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
- BQL các Khu công nghiệp 
- UBND thành phố Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 
- Tỉnh đoàn 
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
- Thư viện Sóc Trăng 
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 
- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
- Sở Tài nguyên và Môi trường  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  
- Sở Giao thông Vận tải  
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
- Sở Nội vụ  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy  
- Thanh tra tỉnh  
- Sở Y tế  
- Sở Xây dựng  
- Ban Dân tộc  
- Sở Tài chính  
- Ban tiếp công dân  
- Thị xã Vĩnh Châu  
- Huyện Mỹ Tú  
- Huyện Long Phú  
- Huyện Thạnh Trị  
- Huyện Mỹ Xuyên  
- Huyện Châu Thành  
- Huyện Trần Đề  
- Huyện Kế Sách  
- Huyện Cù Lao Dung  
- Thị xã Ngã Năm  
- Liên đoàn Lao động tỉnh  
- Hội Nông dân 
- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  
- Website Gạo thơm Sóc Trăng 
- Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng (CRSDP) 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng  
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
(21/09/2018)

      Ngày 30 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

      Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2018 – 2020 với 04 đầu việc lớn: Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành; thành lập, kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trụ sở của bộ phận một cửa; ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện.


      Kế hoạch giao các sở, ngành lập danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, Trung tâm phục vụ hành chính công, danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đồng thời các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức bố trí nơi làm việc, trang thiết bị cho bộ phận một cửa, rà soát, lựa chọn công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Đối với Trung tâm phục vụ hành chính công khi được thành lập thì việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ đối với tối thiểu 20% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ và đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thì tỉ lệ này đạt tối thiểu 50% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ.


      Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Cổng dịch vụ công, nâng cấp phần mềm một cửa điện tử hoặc xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi về kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Sở Nội vụ kịp thời đề xuất, tham mưu các chế độ chính sách cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa theo quy định; Sở Tài chính hướng dẫn mức chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC...


      Để triển khai hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.


Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 123456789101112 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo về thời gian và nghi thức để tang đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông báo số: 33/TB-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, năm 2018
Công văn số: 1449/SKHĐT-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ đăng kết quả xét chọn nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án điện gió trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông Phạm Văn Tưởng, sinh năm 1981. Chỗ ở cuối cùng: Ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Công văn về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại - Lễ hội Ooc-Om-Boc Sóc Trăng 2018 thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2018
Tòa án nhân dân Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông Hà Văn Tư, sinh năm 1954, nơi cư trú cuối cùng: Số 106A, đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 2, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang; nay là số 68 đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 2, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký đầu tư các dự án điện gió theo danh mục công bố
Thông báo kết quả đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp năm 2017 tại các Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Sóc Trăng làm đại diện chủ sở hữu
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo về việc chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sóc Trăng
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu