Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portlet Portlet Menu

      Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      Địa chỉ: Số 56 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


      Điện thoại/fax/email: 02993.621090, Fax: 02993.621171.


      Mã số thuế: Không.

      Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      Địa chỉ: Số 56 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


      Điện thoại/fax/email: 02993.621090, Fax: 02993.621171.


      Mã số thuế: Không.


      Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 2 năm 2017 với nội dung sau:

      Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      Địa chỉ: Số 56 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


      Điện thoại/fax/email: 02993.621090, Fax: 02993.621171.


      Mã số thuế: Không.

      Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      Địa chỉ: Số 56 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


      Điện thoại/fax/email: 02993.621090, Fax: 02993.621171.

      Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      Địa chỉ: Số 56 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


      Điện thoại/fax/email: 02993.621090, Fax: 02993.621171.


      Mã số thuế: Không.

      Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      Địa chỉ: Số 56 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


      Điện thoại/fax/email: 02993.621090, Fax: 02993.621171.


      Mã số thuế: Không.

      Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      Địa chỉ: Số 56 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


      Điện thoại/fax/email: 02993.621090, Fax: 02993.621171.


      Mã số thuế: Không.

      Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

  

      Địa chỉ: Số 56 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


      Điện thoại/fax/email: 0793.621090, Fax: 0793.621171.


      Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1 năm 2017 với nội dung sau:

      Tên bên mời thầu: Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Sóc Trăng


      Địa chỉ: 56 Lê Duẩn, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng


      Điện thoại/fax/email: 0299.3621090


      Tên bên mời thầu: Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Sóc Trăng


      Địa chỉ: 56 Lê Duẩn, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng


      Điện thoại/fax/email: 0299.3621090Trang đầu Trang trước 1234 Trang sau Trang cuối