Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN THÀNH PHẦN
Skip portlet Portlet Menu
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Sở Tư pháp 
- Sở Công Thương 
- Sở Thông tin và Truyền thông 
- Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
- BQL các Khu công nghiệp 
- UBND thành phố Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 
- Tỉnh đoàn 
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
- Thư viện Sóc Trăng 
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 
- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
- Sở Tài nguyên và Môi trường  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  
- Sở Giao thông Vận tải  
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
- Sở Nội vụ  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy  
- Thanh tra tỉnh  
- Sở Y tế  
- Sở Xây dựng  
- Ban Dân tộc  
- Sở Tài chính  
- Ban tiếp công dân  
- Thị xã Vĩnh Châu  
- Huyện Mỹ Tú  
- Huyện Long Phú  
- Huyện Thạnh Trị  
- Huyện Mỹ Xuyên  
- Huyện Châu Thành  
- Huyện Trần Đề  
- Huyện Kế Sách  
- Huyện Cù Lao Dung  
- Thị xã Ngã Năm  
- Liên đoàn Lao động tỉnh  
- Hội Nông dân 
- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  
- Website Gạo thơm Sóc Trăng 
- Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng (CRSDP) 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng  
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Skip portlet Portlet Menu
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2017
(30/08/2017)

STT Họ và tên Đơn vị
Chức vụ Số điện thoại Email
CẤP TỈNH
1Trần Hoàng PhongUBND tỉnhChánh Văn phòng

0299.3821329

0913890553

tranhoangphongdpi@gmail.com
tranhoangphong-soctrang@chinhphu.vn
2Lê Trọng Sơn
Sở Nội vụ
Giám đốc

0299.3823386

0913 952 144

ltson@soctrang.gov.vn
3Nguyễn Thị Thu Vân
Sở Tư pháp
Giám đốc

0299.3623167

0914 562 199

nguyenthithuvan49@gmail.
com

4Lâm Hoàng Nghiệp
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Giám đốc

0299.3822569

0913 708 506

lamhoangnghieppttst@gmail.com
5Chung Thanh Tâm
Sở Tài chính
Giám đốc

0299.3822317

0913 722 985

cttam@soctrang.gov.vn
6Võ Văn Chiêu
Sở Công thương
Giám đốc

0299.3600607

0919 189 072

vovanchieudsctst@gmail.com
7Lương Minh Quyết
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Giám đốc
0913 109 553
lmquyet@soctrang.gov.vn
8Trần Quốc Thống
Sở Giao thông vận tải
Giám đốc

0299.3822639

0918 072 550

quocthonggtvt@gmail.com
9Dương Quốc Việt
Sở Xây dựng
Giám đốc

0299.3615810

0913 983 716

dqviet2@soctrang.gov.vn
10Trần Ngọc Ẩn
Sở Tài nguyên và Môi trườngGiám đốc

0299.3820514

0913 983  744

tranngocanstvn@gmail.com
11Dương Quốc Việt
Sở Thông tin và Truyền thông

Giám đốc

0299.3621234

0913 983 483

dqviet@soctrang.gov.vn
12Lê Hoàng Điện
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Giám đốc

0299.3829547

0913 983 183

lehoangdien1961@gmail.com
13Trần Minh Lý
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Giám đốc

0299.3822449

0919 262 969

minhlystv@gmail.com
14Vũ Thị Hiếu Đông
Sở Khoa học và Công nghệ
Giám đốc

0299.3821449

0918 555 104

vhieudong@gmail.com
15Nguyễn Thị Tuyết Hà
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giám đốc

0299.3616042

0918 037 366

nguyentuyetha@soctrang.edu.vn
16Trương Hoài PhongSở Y tế
Giám đốc

0299.3822576

0913 890 252


17Quách Hoàng Sáu
Thanh tra tỉnh
Chánh thanh tra

0299.3812644

0913 862 134

qhsau@soctrang.gov.vn
18Lý Bình Cang
Ban Dân tộc tỉnh
Trưởng ban

0299.3500789

0919 305 321

lbcang@soctrang.gov.vn
19
Lê Minh Quang
Công An tỉnh
Giám đốc
0913 248 807
leminhquangst2017@gmail.com
20Trần Văn Lâu
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ST
Đại tá, Chính ủy
0918 660 837

21Lê Thanh Những
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh
Chỉ huy trưởng

02299.3821947

0913 688 659


22Trần Hùng Dũng
Tòa án ND tỉnh
Chánh án

0299.3821499

0913 892 141

tranhungdungta@gmail.com
23
Đinh Gia Hưng
Viện Kiểm sát nhân dân
Viện trưởng
0299.3822530

24Lê Trọng Nguyên
Cục Thi hành án dân sự
Cục trưởng

0299.3821088

0917 207 440

nguyenlt.stg@moj.gov.vn
25Vương Quốc Nam
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh ST
Giám đốc

0299.3825010

0913 824 030

nam.vuongquoc@sbv.gov.vn
26Trần Đình Ân
Kho Bạc Nhà nước
Giám đốc
0299.3822583

27Lê Thành Nhân
Cục Thuế tỉnh ST
Cục trưởng

0299.3624599

0913 890 272

ltnhan.str@gdt.gov.vn
28
Đàm Lực Sĩ
Bảo hiểm xã hội
Giám đốc

0299.3619669

0918 276 176

lucsi201065@gmail.com
29
Nguyễn Hữu Thống
Cục Thống kê ST
Quyền Cục trưởng

0299.3821759

0919 265 964

nhthongstr@gso.gov.vn
30
Huỳnh Minh Hải
Công ty Điện lực ST
Giám đốc

0299.3821417

0913 890 015

haipcst@gmail.com
31
Lâm Hùng Kiện
BQL các KCN
Trưởng ban
0913 890 115
lamhungkien@gmail.com
32
Tạ Đình Ân
Kho bạc nhà nước ST

Giám đốc

0299.3822583

0913 890 116

antd@vst.gov.vn
33
Đinh Gia Hưng
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ST

Viên Trưởng

0299.3822434

0918615370

dghungvks@gmail.com
CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1
Võ Thanh Nhàn
UBND TP. Sóc Trăng
Chủ tịch

0299.3822182

0918 037859


2
Trần Hoàng Thắng
UBND thị xã Vĩnh Châu
Chủ tịch

0299.3861057

0913 983 161

tranhoangthangtxvc@gmail.com
3
Nguyễn Văn Thứ
UBND thị xã Ngã Năm
Chủ tịch

0299.3869906

0913 647940

lttrung3@soctrang.gov.vn
4
Đặng Văn Phương
UBND huyện Mỹ Xuyên
Chủ tịch

0299.3851209

0918 079 833

dvphuong@soctrang.gov.vn
5
Kim Hen
UBND Long Phú
Chủ tịch
0299.3856206
0939 657 018
ubndhlp@gmail.com
6
Mai Thanh Ngon
UBND huyện Thạnh Trị
Chủ tịch

0299.3866332

0918 062521

maithanhngon1962@gmail.com
7
Trần Văn Việt
UBND huyện Mỹ Tú
Chủ tịch
0299.3244111
0919 265333
tvviet@soctrang.gov.vn
8
Lý Hốc Khị
UBND huyện Kế Sách
Chủ tịch

0299.3877171

0913 893 702


9
Lê Thành Trung
UBND huyện Trần Đề
Chủ tịch

0299.3874277

0918 431 647

lttrung3@soctrang.gov.vn
10
Trần Quốc Thắng
UBND huyện Châu Thành
Chủ tịch

0299.3834.570

0918 029709

vpubndchauthanh@gmail.com
11
Trần Bé Tư
UBND  huyện Cù Lao Dung
Chủ tịch
0299.3860319
0913 708 604

CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (109 đơn vị gồm: 17 phường, 12 thị trấn, 80 xã)
1. THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG (10 đơn vị)
1
Nguyễn Thanh Tân
UBND Phường 1
Chủ tịch

0299.3821814

0908 680 735


2
Trần Giáp Long
UBND Phường 2
Chủ tịch

0299.3821848

0918 235 005


3
Ông Thành Được
UBND Phường 3
Chủ tịch

0299.3821019

0913 184 413


4
Nguyễn Thành Tâm
UBND Phường 4
Chủ tịch

0299.3822978

0975 361 098


5
Nguyễn Hồng Hiếu
UBND Phường 5
Chủ tịch
0299.3822577
0913 682 634
honghieustg@gmail.com
6
Huỳnh Thị Loan Thảo
UBND Phường 6
Chủ tịch

0299.3821600

0915 611 347

loanthao071080@gmail.com
7
Trần Tuấn Nghĩa
UBND Phường 7
Chủ tịch
0299.3600486
0913 615 313
ttnghiass@gmail.com
8
Lương Thanh Xiêm
UBND Phường 8
Chủ tịch

0299.3623327

0917 143 939

thanhxiemphuong8@gmail.com
9
Trang Hoang Vinh
UBND Phường 9
Chủ tịch

0299.3820881

0918 862 664

Tranghoangvinhp9@gmail.com
10
Nguyễn Việt Dũng
UBND Phường 10
Chủ tịch

0299.3825916

0917 136 581


2. THỊ XÃ VĨNH CHÂU (10 đơn vị gồm: 04 phường, 06 xã )
1
Hàn Văn Hóa
UBND Phường 1
Chủ tịch

0299.3861121

0919 305 979

Vanhoactp1@gmail.com
2
Tăng Quang
UBND Phường 2
Chủ tịch

0299.3920209

0913 862 192

Tangquangubndp2@gmail.com
3
Cao Minh Nhứt
UBND Phường Vĩnh Phước
Chủ tịch

0299.3863994

0918 023 338

caominhnhatst@gmail.com
4
Khưu Minh Khải
UBND Phường Khánh Hòa
Chủ tịch

0299.3813354

0918 987 444

khuuminhkhai@gmail.com
5
Hồ Thanh Hùng
UBND xã Lai Hòa
Chủ tịch
0299.3887030
01693 635 383
Thanhhung825@yahoo.com
6
Trần Văn Tảng
UBND xã Vĩnh Tân
Chủ tịch

0299.3877130

0918 693 154

Tranvantang1968@gmail.com
7
Trần Văn Thanh
UBND xã Vĩnh Hải
Chủ tịch
0299.3865751
01677 353 327
tvtvinhhai@gmail.com
8
Trần Minh Cương
UBND xã Lạc Hòa
Chủ tịch

0299.3888052

0918 720 935

tranminhcuonglh@gmail.com
9
Lâm Ngọc Dẫn
UBND xã Hòa Đông
Chủ tịch

0299.3837111

0969 506 066

Thanhdiem705@gmail.com
10
Lê Văn Nguyền
UBND xã Vĩnh Hiệp
Chủ tịch

0986 126 950

levannguyenvinhhiep@gmail.com
3. THỊ XÃ NGÃ NĂM (08 đơn vị gồm 03 phường, 05 xã)
1
Trần Văn Liêm
UBND Phường 1
Chủ tịch

0299.3869192

0915 656 124

congthuan1982@gmail.com
2
Phạm Đình Nguyên
UBND Phường 2
Chủ tịch

0299.3870103

0972 652 606

nguyenst1968@gmail.com
3
Nguyễn Quốc Trãi
UBND Phường 3
Chủ tịch

0299.3869180

0909 930 556

nguyenquoctrai1975@gmail.com
4
Nguyễn Thanh Nam
UBND xã Tân Long
Chủ tịch

0299.3899002

0987 382 414

vpubndxatanlong@gmail.com
5
Nguyễn Trung Lắm
UBND xã Mỹ Quới
Chủ tịch
0299.3868001
0916 922 886
xamyquoi@gmail.com
6
Nguyễn Thanh Vũ
UBND xã Mỹ Bình
Chủ tịch

0299.3868250

0919 903 527

ubndxamybinh@gmail.com
7
Lê Văn Mau
UBND xã Long Bình
Chủ tịch
0299.3899254
0988 997 098
ubndxalongbinh@gmail.com
8
Lê Văn Hoàng
UBND xã Vĩnh Quới
Chủ tịch

0299.3869175

0986 765 004

lehoang0986765004@gmail.com
4. HUYỆN MỸ XUYÊN (11 đơn vị gồm: 01 thị trấn, 10 xã)
1
Quách Xuân Hiệp
UBND thị trấn Mỹ Xuyên
Chủ tịch

0299.3851263

0918 079 866

quachxuanhiep2014@gmail.com
2
Lê Minh Tán
UBND xã Tham Đôn
Chủ tịch

0299.3851401

0918 463 423

ubndxtd@gmail.com
3
Lâm Sơn Hiển
UBND xã Đại Tâm
Chủ tịch

0299.3892851

0949 631 035

ubndxadaitam@gmail.com
4
Mai Thanh Cầu
UBND xã Thạnh Phú
Chủ tịch

0299.3853606

0918 062 537

thanhphu.ubnd@gmail.com
5
Lê Văn Hận
UBND xã Thạnh Quới
Chủ tịch
0299.3894081
0907 121 004
levanhantq@gmail.com
6
Trần Ngọc Diệp
UBND xã Gia Hòa 2
Chủ tịch

0299.3890830

0918 759 844

ubndgiahoa2@gmail.com
7
Huỳnh Thị Mai Luân
UBND xã Gia Hòa 1
Chủ tịch
0299.3890803
0942.283205
ubndxagiahoa1@gmail.com
8
Ngô Quốc Tiệp
UBND xã Hòa Tú 2
Chủ tịch

0299.3896801

0937.379388

ubndht2@gmail.com
9
Bùi Hoàng Đại
UBND xã Hòa Tú 1
Chủ tịch

0299.3895006

0919.731379


10
Võ Văn Chồi
UBND xã Ngọc Tố
Chủ tịch

0299.3855040

0123.251518

ubndxangocto123@gmail.com
11
Trần Thu Thủy
UBND xã Ngọc Đông
Chủ tịch

0299.3855443

0989.664712

ubndngocdongmx@gmail.com
5. HUYỆN LONG PHÚ (11 đơn vị gồm: 02 thị trấn, 09 xã)
1
Hồ Trung Đoàn
UBND thị trấn Long Phú
Chủ tịch

0299.3857575

0299.3857575

Hotrungdoan1968@gmail.com
2
Nguyễn Hoài Phong
UBND thị trấn Đại Ngãi
Chủ tịch

0299.2219921

0974 090 026

hoaiphongnguyen70@gmail.com
3
Nguyễn Văn Thơ
UBND xã Long Phú
Chủ tịch

0299.3856529

01685 129 334

nguyenhoangtho2@gmail.com
4
Huỳnh Hạnh Phước
UBND xã Châu Khánh
Chủ tịch

0299.3840067

0976 540 574

ubndxachaukhanh@gmail.com
5
Lê Thanh Tiếp
UBND xã Tân Thạnh
Chủ tịch
0299.3840190
0939 149 939
hatronghoa83@gmail.com
6
Huỳnh Kim Cương
UBND xã Hậu Thạnh
Chủ tịch

0299.3858214

0972 502 847

kieumynganam@gmail.com
7
Thạch Thị Kiều Phương
UBND xã Tân Hưng
Chủ tịch
0299.3840178
0299.3840178
ttkphuong1980@gmail.com
8
Phan Văn Nhã
UBND xã Song Phụng
Chủ tịch

0299.3858256

0986 908 003

ubndsongphung@gmail.com
9
Dương Văn Dũng
UBND xã Trường Khánh
Chủ tịch

0299.3844 712

0942 755 719

duongvandungtk1960@gmail.com
10
Lê Thành Thái
UBND xã Phú Hữu
Chủ tịch

0299.3840252

0985 807 157

ubndphuhuulp@gmail.com
11
Trần Văn Thiện
UBND xã Long Đức
Chủ tịch

0299.6299998

0985 775 629

dophuthuan@gmail.com
6. HUYỆN THẠNH TRỊ (10 đơn vị gồm: 02 thị trấn, 08 xã)
1
Nguyễn Văn Húa
UBND Thị trấn Phú Lộc
Chủ tịch

0299.3866114

01269 867 292

vanhua.0101.1990@gmail.com
2
Thạch Sa Ri
UBND Thị trấn Hưng Lợi
Chủ tịch

0299.3898925

0918 542 230

vpubndtthungloi@ gmail.com
3
Nguyễn Quốc Nam
UBND xã Thạnh Trị
Chủ tịch

0299.3540820

0918 667 271

vpubndxathanhtri@gmail.com
4
Liêu Sơn Nhì
UBND xã  Lâm Tân
Chủ tịch

0949 086 909

lieucao2008@gmail.com
5
Khưu Tiến Dũng
UBND xã  Lâm Kiết
Chủ tịch
0299.3853951
0934 783 681
vpubndxalamkiet@gmail.com
6
Phan Minh Quang
UBND xã  Tuân Tức
Chủ tịch

0299.3867112

0984 485 603

phanminhquan1984@gmail.com
7
Lê Văn Sang
UBND xã Vĩnh Lợi
Chủ tịch
01692 353 424
vpubndxavinhloi@gmail.com
8
Nguyễn Trọng Nghĩa
UBND xã Vĩnh Thành
Chủ tịch

0299.2216403

0918 980 215

vpubndxavinhthanh@gmail.com
9
Lý Hòa Sang
UBND xã Thạnh Tân
Chủ tịch

0299.3899021

0918 876 083

vpubndthanhtan@gmail.com
10
Nguyễn Quốc Việt
UBND xã Châu Hưng
Chủ tịch

0299.3898130

0988 977 788

vpubndxachauhung@gmail.com
7. HUYỆN MỸ TÚ (09 đơn vị gồm: 01 thị trấn, 08 xã)
1
Nguyễn Hùng Phương
UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa
Chủ tịch

0299.3870017

0966 524681


2
Hồ Hoàng Anh
UBND xã Mỹ Thuận
Chủ tịch

0982 721721

Hohoanganh30st@gmail.com
3
Lê Văn Sâm
UBND xã Long Hưng
Chủ tịch

0299.3873055

01262 992892


4
Dương Tấn Hùng
UBND xã Phú Mỹ
Chủ tịch

0299.3836102

0978 260475

ubndphumy2012@gmail.com
5
Lâm Xưng
UBND xã Thuận Hưng
Chủ tịch
0299.3836144
0977 562324
lamxung1960@gmail.com
6
Trương Phước Sang
UBND xã Mỹ Tú
Chủ tịch

0299.3871082

01698 065700

truongphuocsangmytu@gmail.com
7
Phạm Minh Kết
UBND xã Mỹ Phước
Chủ tịch
0299.3552977
0946 488088
ubndxamyphuoc@gmail.com
8
Nguyễn Thanh Điền
UBND xã Mỹ Hương
Chủ tịch

0299.3871155

0909 134484

thanhdienmytu@gmail.com
9
Phan Thành Trí
UBND xã Hưng Phú
Chủ tịch

0299.3873006

0939 353447

Thanhtri1973zzz@gmail.com
8. HUYỆN KẾ SÁCH (13 đơn vị gồm: 02 thị trấn, 11 xã)
1
Lê Văn Việt
UBND thị trấn Kế Sách
Chủ tịch

0983 378 575


2
Phạm Thế Hoàng
UBND TT An Lạc Thôn
Chủ tịch

0299.3880004

0918 512 908

pthoang65@gmail.com
3
Châu Văn Ngữ
UBND xã Kế Thành
Chủ tịch

0299.3876451

0984 556 081

ubndkethanh@gmail.com
4
Trần Văn Kiệt
UBND xã Kế An
Chủ tịch

0299.3815124

0985 772 373


5
Trương Thanh Bình
UBND xã Đại Hải
Chủ tịch
0299.3879031
0919 313 360
thanhbinh7113@gmail.com
6
Cao Minh Thơm
UBND xã Ba Trinh
Chủ tịch

0975 010 043

ubndxabatrinh@yahoo.com.vn
7
Nguyễn Văn Xinh
UBND xã Trinh Phú
Chủ tịch
0299.3878568
0932 905 172

8
Nguyễn Văn Vũ
UBND xã Xuân Hòa
Chủ tịch

0946 176 766


9
Từ Quốc Hiệp
UBND xã An Mỹ
Chủ tịch

0299.3876182

0987 737 290

quochiepanmy@gmail.com
10
Nguyễn Minh Cảnh
UBND xã Phong Nẫm
Chủ tịch

0299.3883024

0916 410 418

ubphongnam@gmail.com
11
Trần Hoàng Sương
UBND xã An Lạc Tây
Chủ tịch

0299.3878692

0988 136 994

ubndalt2015@gmail.com
12
Ngô Hiển Vinh
UBND xã Nhơn Mỹ
Chủ tịch

0299.3882023

0973 452 994

hoangvu0077@gmail.com
13
Ngô Thị Hồng Hoa
UBND xã Thới An Hội
Chủ tịch

0299.3878525

01667 147 954


9. HUYỆN TRẦN ĐỀ (11 đơn vị gồm: 02 thị trấn, 9 xã)
1
Nguyễn Thành Tâm
UBND thị trấn Trần Đề
Chủ tịch

0299.3874111

0986 071 755

ubndtttrande@gmail.com
2
Võ Văn Khoa
UBND thị trấn Lịch Hội Thượng
Chủ tịch

0299.3850161

0984 838 586

ubndthitranlht@gmail.com
3
Nguyễn Văn Mẫm
UBND xã Lịch Hội Thượng
Chủ tịch

0299.3849843

0903 979 072

ubndxalichhoithuong@gmail.com
4
Ngô Hồng Sơn
UBND xã Trung Bình
Chủ tịch

0299.3846677

0972 220 837

pvphuongtrungbinh@gmail.com
5
Triệu Hường
UBND xã Viên An
Chủ tịch
0299.3885503
01678 266 747
ubndvienantd@gmail.com
6
Lê Minh Chí
UBND xã Thạnh Thới An
Chủ tịch

0299.3886018

0868 670 770

ubndtta@gmail.com
7
Trần Văn Trương
UBND xã Thạnh Thới Thuận
Chủ tịch
0299.3814152
0987 379 220
diemvpubnd@gmail.com
8
Diệp Thanh Vĩnh
UBND xã Đại Ân 2
Chủ tịch

0299.3842133

0968 141 868

danguydaian2@gmail.com
9
Thạch Hồ Xuân Thanh
UBND xã Tài Văn
Chủ tịch

0299.3851040

0939 972 373

thanhdanguytv@gmail.com
10
Nguyễn Văn Tánh
UBND xã Viên Bình
Chủ tịch

0299.3885566

01687 367 208

xavienbinh@gmail.com
11
Lưu Quốc Phong
UBND xã Liêu Tú
Chủ tịch

0299.3849019

0939 544 773

ubndhdndxalieutu@gmail.com
10. HUYỆN CHÂU THÀNH (08 đơn vị gồm: 01 thị trấn, 07 xã)
1
Hoàng Quốc Luân
UBND thị trấn Châu Thành
Chủ tịch

0299.6283848

0989 943 755

tt.chauthanhst@gmail.com
2
Nguyễn Văn Hậu
UBND xã An Hiệp
Chủ tịch

0299.3833038

0988 686 098

ubndanhiep@yahoo.com.vn
3
Đặng Thị Diễm Phương
UBND xã Thuận Hòa
Chủ tịch

0299.3834530

01689 988 751

ubndthuanhoa@yahoo.com.vn
4
Phan Thanh Tú
UBND xã An Ninh
Chủ tịch

0299.3836100

0939 260 220

tuvpct@gmail.com
5
Trương Đắt Pháp
UBND xã Phú Tân
Chủ tịch
0299.3833491
01666 208 769
datphap96@gmail.com
6
Nguyễn Văn Mỹ
UBND xã Hồ Đắc Kiện
Chủ tịch

0299.3875881

01696 324079

nvmy779@gmail.com
7
Dương Kỳ Nam
UBND xã Phú Tâm
Chủ tịch

0299.3838303

0907 336 313

ubndphutam@gmail.com
8
Bùi Khuyến Thiện
UBND xã Thiện Mỹ
Chủ tịch

0299.3817253

0909 719 654

buikhuyenthienst@gmail.com
11. HUYỆN CÙ LAO DUNG (08 đơn vị gồm: 01 thị trấn, 07 xã)
1
Nguyễn Văn Đông
UBND thị trấn Cù Lao Dung
Chủ tịch

0299.3860001

0949 299 009

ubndttcld@gmail.com
2
Trần Hoàng Kha
UBND xã Đại Ân 1
Chủ tịch

0299.3860514

01666 437 127

hoangkhast@gmail.com
3
Trần Hữu Phương
UBND xã An Thạnh Nam
Chủ tịch

0299.3845007

0984 686 196

thaoatn@gmail.com
4
Nguyễn Văn Vệ
UBND xã An Thạnh Nam 2
Chủ tịch

0299.3848350

0946 046 577


5
Võ Thanh Nhanh
UBND xã An Thạnh Đông
Bí thư, kiêm Chủ tịch
0299.3860313
0986 203 242
thanhnhanhcld@gmail.com
6
Lê Văn Phùng
UBND xã An Thạnh 3
Chủ tịch

0299.3848025

01689 432 870

ubndat3@gmail.com
7
Võ Văn Núp
UBND xã An Thạnh 1
Chủ tịch
0299.3843013
0932 944 789
nupcld@gmail.com
8
Lê Thị Hồng Loan
UBND xã An Thạnh Tây
Chủ tịch

0299.3860152

01676 750 710

loan19.02.1986@gmail.com

 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo về thời gian và nghi thức để tang đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông báo số: 33/TB-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, năm 2018
Công văn số: 1449/SKHĐT-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ đăng kết quả xét chọn nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án điện gió trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông Phạm Văn Tưởng, sinh năm 1981. Chỗ ở cuối cùng: Ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Công văn về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại - Lễ hội Ooc-Om-Boc Sóc Trăng 2018 thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2018
Tòa án nhân dân Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông Hà Văn Tư, sinh năm 1954, nơi cư trú cuối cùng: Số 106A, đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 2, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang; nay là số 68 đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 2, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký đầu tư các dự án điện gió theo danh mục công bố
Thông báo kết quả đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp năm 2017 tại các Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Sóc Trăng làm đại diện chủ sở hữu
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo về việc chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sóc Trăng
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu