Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Các Thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng
Skip portlet Portlet Menu
Các Sở, Ban, Ngành         Các Huyện, Thành phố        
- Sở Thông tin và truyền thông         - Thành phố Sóc Trăng         
- Sở Công thương         - Thị xã Ngã Năm         
- Sở Giáo dục và Đào tạo         - Thị xã Vĩnh Châu         
- Sở Giao thông Vận tải         - Huyện Châu Thành         
- Sở Kế hoạch đầu tư         - Huyện Kế Sách         
- Sở Khoa học và Công nghệ         - Huyện Long Phú         
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội         - Huyện Mỹ Tú         
- Sở Nội vụ         - Huyện Mỹ Xuyên         
- Sở Nông nghiệp và PTNT         - Huyện Thạnh Trị         
- Sở Tài chính         - Huyện Trần Đề         
- Sở Tài nguyên và Môi trường         - Huyện Cù Lao Dung         
- Sở Tư pháp        
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch        
- Sở Xây dựng        
- Sở Y tế        
- Thanh tra tỉnh        
- Ban Dân tộc        
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp        
- Công ty Điện lực Sóc Trăng        
 
 
 
 
Đơn vị hành chính
Skip portlet Portlet Menu