Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật
Skip portlet Portlet Menu

Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách (tiếp theo 2) Xem góp ý 01/11/2018
Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách Xem góp ý 01/11/2018
Dự thảo hồ sơ Nghị quyết Quy định về cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 01/11/2018
Dự thảo hồ sơ Nghị quyết Quy định về cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (tiêp theo) Xem góp ý 01/11/2018
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 01/11/2018
Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách (tiếp theo 1) Xem góp ý 01/11/2018
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc baĐề cương dự thảo nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến 2025 Xem góp ý 01/11/2018
Dự thảo lần 3 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện báo cáo, cung cấp, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 01/11/2018
Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách (tiếp theo 3) Xem góp ý 01/11/2018
Dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện báo cáo, cung cấp, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Xem góp ý 01/11/2018
Xem: Tổng số: 93 mẫu tin - Xem trang:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 
 
 
 
Đơn vị hành chính
Skip portlet Portlet Menu